Klacht.

Jammer, om te horen: Je kan een mail sturen naar [email protected]. Vervolgens zullen wij dit binnen de 7 werkdagen behandelen.

Klokkenluider.

Heb je een klacht die thuishoort binnen het Europese Unierecht? Gebruik dan onze klokkenluiderswebsite.

Klokkenluiderswebsite

Je kan deze melding volledig annoniem doorgeven. Gebruik van Tor is mogelijk via xgnkvln7hp4wrwvankm4eakpv45c6272laqr4gefa4ekxqltbfwctzid.onion.

De klokkenluidersregeling is bruikbaar voor meldingen binnen volgende thema's:

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informaticasystemen;
 • inbreuken waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad;
 • inbreuken in verband met de interne markt (mededinging en staatssteun);
 • inbreuken op vennootschapsbelasting;
 • constructies die erop gericht zijn onterecht een belastingvoordeel te krijgen;
 • bestrijding van belastingfraude;
 • sociale fraudebestrijding.